Ontwikkeling filosofieonderwijs

Implementatie filosofieonderwijsOntwikkeling van filosofieonderwijs op de basisschool is niet zomaar het toevoegen van een extra vak. De visie van de school, de leerplannen en doelstellingen zijn belangrijk voor de wijze waarop het filosofieonderwijs kan worden ingevoerd. Door schoolgericht een Ontwikkelplan op te stellen krijgt het filosofieonderwijs een eigen plek in de organisatie van de school. Deze aanpak leidt tot een duurzame investering in filosofieonderwijs.