Filosoferen met kleuters

Juist met de allerjongsten van de basisschool is het een prachtige ervaring om te filosoferen. Filosoferen met kleuters past bij de jonge kinderen die nog een open en oorspronkelijke denkkracht hebben. In die filosofische gesprekjes in de kring benut ik die denkkracht van de kleuters. Kleuterfilosofie is een levendige aangelegenheid waarbij kleuters niet stil kunnen blijven zitten. Voorbeelden van deze bijzondere gesprekjes zijn te vinden op mijn Blog. https://www.atelierhetnarrenschip.nl/category/blog-filosofiepraktijk/

Eervolle vermelding Berrie Heesen prijs voor kleuterfilosofie

Berrie Heesen prijs kleuter filosofie
uitreiking Berrie Heesenprijs

In 2017 ontving ik de eervolle vermelding voor de Berrie Heesen prijs voor mijn baanbrekend en vernieuwend werk in het filosoferen met kleuters. Ook voor kleuterfilosofie in de meertalige kleuterklas voor kinderen die de gezamenlijke taal nog niet goed beheersen. (Filosoferen met je hele lijf) werkte ik een methode en een curriculum uit.

Filosoferen met je hele lijf

Filosoferen met kleuters; oefenen van denkkracht in beweging

Juist met de allerjongsten op de basisschool is het een prachtige ervaring om te filosoferen. Filosoferen met kleuters past bij de jonge kinderen die nog een open en oorspronkelijke denkkracht hebben. In die filosofische gesprekjes in de kring benut ik die denkkracht van de kleuters. Een start met een beeld, een spel en een enkele vraag ontketent een onderzoekend gesprek waarbij ieder kind betrokken is.

Spelend denken; Kleuterfilosofie

filosoferen met kleuters
Kleuters geven elkaar het woord met het doorgeven van de bal.

Inmiddels heb ik een doorlopende leerlijn voor het filosoferen voor jonge kinderen ontwikkeld van instroomklas tot en met 7 -jarigen. Ik heb mij extra gespecialiseerd in kleuterfilosofie en maak mijn lessen levendig en beleefbaar middels alle zintuigen. Al spelend denken de kleuters na over wat ze zien en doen. Filosoferen met kleuters heeft zo een heel eigen werkvorm gekregen, waarbij de kleuters in de filosofieles een mooie denkruimte kunnen benutten en met elkaar delen.

Filosoferen met kleuters
Wie is het?

Al jaren filosofeer ik wekelijks met meer dan 150 kleuters en leid ik nieuwe docenten op voor deze specifieke leeftijdsdoelgroep.

Kleuterfilosofie heeft een meerwaarde

Kleuterfilosofie is meer als vak op de kaart komen te staan bij scholen. Steeds meer gaan scholen ervaren dat er een meerwaarde zit in kleuterfilosofie voor het bestaande curriculum omdat dit juist zo goed aansluit bij de belevingswereld van het jonge kind en de vragen die zij hebben.

Kleuterfilosofie
Wat heb jij nodig als het regent, waait of koud is?

Ook wordt in de werkomgevingen in de dagelijks praktijk van de scholen steeds duidelijker dat het filosoferen met kleuters geen intellectuele, cognitief gestuurde activiteit is, maar meer intuïtie, sociaal, creatief en associatief.

Volg mij persoonlijk op fb:

Karin Glaubitz

of doe mee in de besloten groep; filosoferen op de basisschool

filosoferen met kleuters
filosoferen op de basisschool