Karin Glaubitz

Het Narrenschip

Das Narrenschiff Sebastian BrandtIn 1999 richtte ik mijn bedrijf “Het Narrenschip” op. Het bedrijf is vernoemd naar een middeleeuws filosofisch gedicht van Sebastian Brant waarin de karikatuur een belangrijke bron vormt van zelfkritiek. “Het Narrenschip” was destijds (15e eeuw) het beeld van de veranderende maatschappij. Ik gebruik deze metafoor in een modern jasje op zoek naar drijvende krachten voor ontwikkeling in burgerschap en samenleving.

Filosofie in praktijk

filosofie in praktijk

Watercircus kleuterfilosofieles; gaat het zinken of blijft het drijven

De filosofie die ik  in mijn werk hanteer richt zich op de wisselwerking tussen denken en doen. Op basis hiervan creëren we onze realiteit. Tastbare materialen spelen een elementaire rol in mijn werk. In mijn praktijk werk ik op de raakvlakken van filosofie en ambacht in onderwijs, training en begeleiding.

Karin Glaubitz

Karin GlaubitzIk  ben in Rotterdam geboren op 21 januari 1961. In mijn leven wisselden denkwerk en doewerk elkaar veelvuldig af, steeds op zoek naar de wisselwerking tussen die twee. Ik studeerde chemie en millieukunde aan de Technische Hogeschool Rotterdam. Vervolgens Wijsbegeerte, vrouwenstudies en Informatica aan de Erasmusuniversiteit en Postacademisch Organisatiekunde en Informatica aan de Universiteit van Utrecht.

Ik werkte als adviseur, trainer en projectmanager onder andere bij ministeries (Justitie, Defensie, Buza en BIZA) en bedrijfsleven (oa KPN, Fokker).

Als filosofie- en ambachtsdocent en trainer werkte ik  voor verschillende onderwijsinstellingen en bedrijven waaronder kleuter- en peuteropleiding VPA, Vrije school Rotterdam, Rotterdamse bibliotheken, BAVO,  DSV-Rotterdam en SKVR.

Momenteel werk ik als trainer en docent filosofie. Ik geef filosofielessen aan kinderen, verzorg onderzoeksbijeenkomsten voor bedrijven en instellingen en werk aan de ontwikkeling van het filosofieonderwijs op basisscholen. Ik ben CoPI-gecertificeerd  en Socratisch filosofisch gespreksleider.

Berrie Heesen prijs filosoferen met je hele lijfOp 17 februari 2017 ontving ik  in Utrecht van het Centrum Kinderfilosofie Nederland een eervolle vermelding voor mijn werk.

-Filosoferen met je hele lijf: Filosoferen met kleuters in een meertalige kleuterklas-

Op basis van dit werk heb ik  een methode van filosoferen ontwikkeld en geef hierin trainingen in samenwerking met kinderfilosoof Marja van Rossum, Tevens verricht ik  onderzoek en werk aan publicatie’s over dit thema.