Trainingen filosoferen met kinderen op de basisschool

Training filosoferen met kinderen

filosoferen op de basisschool

Training voor docenten basisonderwijs en docenten filosofie.

  • Je maakt kennis met de methode en werkt lesthema’s uit.
  • Je wordt getraind om de balans te maken tussen denken en doen in de filosofielessen voor kinderen.
  • Je gaat met praktisch lesmateriaal naar huis.

Karin Glaubitz biedt verschillende trainingen filosoferen op de basisschool aan, afhankelijke van de leeftijdsgroep.

Bij de training wordt aangegeven voor welke doelgroep deze het meest geschikt is. In de praktijk bouwen de workshop-thema’s voort op elkaar. De geleerde vaardigheden kan je dus verder inzetten voor de vervolgleeftijden.

Voor de allerkleinsten 3 – 5 jaar; filosoferen met je hele lijf

 

Filosoferen met je hele lijf

 

 

 

Filosoferen met je hele lijf is een methode waarmee je de kinderen leert bij het denken gebruik te maken van alle zintuigen. Hierbij worden ze in staat gesteld hun denken in het doen te communiceren door middel van spel en oefeningen. Deze methode is niet alleen geschikt voor jonge kinderen, maar ook voor groepen kinderen waarbij de gezamenlijke spreektaal gering ontwikkeld is.

 Introductieworkshop filosoferen met je hele lijf

Deze methode is vanuit de praktijk van honderden filosofielessen met kinderen ontwikkeld. Inspirerend voor basisschooldocenten en docenten filosofie voor extra verdieping van hun onderwijs.

filosoferen met je hele lijf

Filosoferen met je hele lijf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor kinderen van 5 tot 8: Van verhaal naar spel