Filosofie in het alledaagse

Filosofie in het alledaagse
Met de filosofie in het alledaagse werpt praktijkfilosoof Karin Glaubitz licht op de wisselwerking tussen denken en doen.  Tastbaarheid speelt een belangrijke rol in haar werk op de raakvlakken van filosofie en ambacht in onderwijs, training, onderzoek en begeleiding.

Filosoferen met kinderen

Filosoferen met kinderen

Kinderen blijken al vanaf kleuterleeftijd in staat met elkaar in gesprek te kunnen over hoe zij denken. Door in de groep te praten over hoe zij tot hun idee of gedrag komen merken ze dat daar onderling verschil in kan zijn en hoe redeneringen zich tot elkaar verhouden. In de filosofieles staat dit onderzoek open voor alle facetten van het filosofisch denken, zonder een oordeel.  Dit filosofisch denken kent vele vormen;  intuïtief-, creatief-  associatief  en logisch denken) De kinderen leren te spreken, naar elkaar te luisteren en elkaars gedachtengangen te volgen. Ze ontdekken hoe ze tot bepaalde gedachten komen doordat de filosofiedocent hun redenering nauwkeurig begeleidt. Voor kleuters en jonge kinderen  biedt filosoferen met je hele lijf mogelijkheden om met spel, beweging, beelden en geluiden hun denken op gang te brengen. Deze Methode is ook uitstekend geschikt voor jonge kinderen met beperkte taal en/of spraakvaardigheid, anderstalige en TOS.

Lees verder

Beroepsethiek

beroepsethiekAl van jongs af aan krijgen we in de opvoeding, school en samenleving mee wat mag en wat niet mag.  Regels over gedrag en denken zijn niet altijd expliciet.  In gemeenschappen (politiek, land, stad, school etc) wordt vanzelfsprekend aangenomen dat we de regels delen.

In de lessen beroepsethiek onderzoeken we in filosofische gesprekken vanuit welke regels en normen we gevormd zijn, welke we bewust (zouden) kiezen en welke we nodig hebben om in een beroepsgemeenschap professionele normen en waarden te delen.

Training en studiebegeleiding

IMG_4247Als het (be)studeren zich richt in een bepaalde discipline leidt dit tot een verdieping. De verdieping kan het zicht op context en grote lijnen doen verliezen. “We zien door de bomen het bos niet meer” In  filosofische training of begeleiding wordt het studieproces vlot getrokken. In individuele of groepssessies worden de grote lijnen, doelen, verbindingen en context in kaart gebracht en zonodig  een werkplan opgesteld om een studie of onderzoek te vervolgen.

Organisatieontwikkeling

Stenen met stipHet perspectief van het Narrenschip bij organisatie-ontwikkeling ligt in het samen “horen” van personen. Het is de menselijke maat die telt. In filosofische gesprekken/sessies doen we onderzoek naar ideeën, meningen, standpunten etc. zonder oordelen hierover uit te spreken. “De onderste steen komt boven .”

Ontwikkelen van  filosofieonderwijs

Relaties leggenHet aanbieden van filosofie in het basisonderwijs is niet zomaar het toevoegen van een extra vak. De visie van de school, de leerplannen en doelstellingen zijn belangrijk voor de wijze waarop het filosofieonderwijs vorm kan krijgen. Door schoolgericht een ontwikkelplan op te stellen krijgt het filosofieonderwijs een plek in de school. Deze aanpak leidt tot een duurzame investering in filosofie-onderwijs.

Atelier Narrenschip: Creatie en ambacht

Brei-uitvinder en naaipolitieDe ontwikkeling van het denken en de gesproken taal bij mensen ging letterlijk hand in hand met creatie van nieuwe voorwerpen in onze dagelijkse wereld. Zo ontstonden de ambachten. In Atelier het Narrenschip wordt onderwijs verzorgd in creatie en ambacht van wolbewerking & viltmaken. Mogelijkheden zijn lessen of workshops op verzoek, ook op lokatie (school, academie of atelier). Leidraad hierbij is de eigen ontwikkelde handleiding in technieken: Viltwijzer 1 & 2

Kinderen  krijgen in het atelier wekelijks de gelegenheid om het denken en doen te combineren en dit ook in hun eigen gemeenschap te delen.

Lees verder