Filosoferen met kinderen

Filosoferen met kinderen

Kinderen blijken al vanaf kleuterleeftijd in staat met elkaar in gesprek te kunnen over hoe zij denken. Door in de groep te vragen hoe zij tot hun idee of gedrag komen merken ze dat daar onderling verschil in kan zijn. In de les filosoferen met kinderen staat dit onderzoek (het bevragen) open voor alle facetten van het filosofisch redeneren, zonder een oordeel. De kinderen leren te spreken, naar elkaar te luisteren en elkaars gedachtengangen te volgen. Ze ontdekken hoe ze tot bepaalde gedachten komen doordat de filosofiedocent hun redenering nauwkeurig begeleidt.

Voor kleuters kinderen met beperkte taal en/of spraakvaardigheid biedt filosoferen met je hele lijf mogelijkheden om met spel, beweging, beelden en geluiden hun denken op gang te brengen.

Voor kinderen die de gezamenlijk taal goed beheersen vanaf groep 3  biedt Denken in beweging een methode om te filosoferen in het alledaagse. De verbeeldingskracht en betrokkenheid van de hele klas wordt hierbij aangesproken. Door de levendige opzet van de les nemen de kinderen actief deel in de filosofieles. 

Training voor docenten filosofie: Filosoferen met je hele lijf

Filosoferen met je hele lijfFilosoferen met je hele lijf is een methode waarmee je de kinderen leert bij het denken gebruik te maken van alle zintuigen. Niet alleen geschikt voor  jonge kinderen (kleuterfilosofie), maar ook voor groepen kinderen waarbij de gezamenlijke spreektaal gering ontwikkeld is.

Deze methode is vanuit de praktijk van honderden filosofielessen met kinderen ontwikkeld. Inspirerend voor basisschooldocenten en docenten filosofie voor extra verdieping van hun onderwijs

filosoferen met je hele lijf

Filosoferen met je hele lijf