Training: filosoferen met je hele lijf

Training voor docenten filosofie: Filosoferen met je hele lijf

Een training voor docenten basisonderwijs en docenten filosofie. Je maakt kennis met de methode en werkt lesthema’s uit. Je wordt getraind om de balans te maken tussen denken en doen in de filosofielessen voor kinderen.Filosoferen met je hele lijf

Filosoferen met je hele lijf is een methode waarmee je de kinderen leert bij het denken gebruik te maken van alle zintuigen. Hierbij worden ze in staat gesteld hun denken in doen te communiceren door middel van spel en oefeningen. Deze methode is niet alleen geschikt voor jonge kinderen, maar ook voor groepen kinderen waarbij de gezamenlijke spreektaal gering ontwikkeld is.

17 mei 2017 :  Introductieworkshop filosoferen met je hele lijf

Deze methode is vanuit de praktijk van honderden filosofielessen met kinderen ontwikkeld. Inspirerend voor basisschooldocenten en docenten filosofie voor extra verdieping van hun onderwijs.

filosoferen met je hele lijf

Filosoferen met je hele lijf